Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กล่องรับความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องการกระกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ... (12 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายประจำ... (24 ก.ค. 2562)  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2561 - มีนาคม 2562) (18 มิ.ย. 2562)  
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2562 (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2562)
แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563 (12 มิ.ย. 2562)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2561-2563 (12 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (04 มิ.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2562 (06 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยภาษีเคลื่อนที่ (19 เม.ย. 2562)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562(รอบ6เดือน) (04 เม.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2562 (29 มี.ค. 2562)
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ2561 (22 มี.ค. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (01 มี.ค. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2562 (05 ก.พ. 2562)
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562 (21 ม.ค. 2562)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินการดำเนินไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ2562 (16 ม.ค. 2562)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2562 (10 ม.ค. 2562)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

27 สค 62 เวลา 9.00น อบต.ว... (27 ส.ค. 2562)  

อบต.วังซ้ายได้จัด กีฬาเยา... (23 ก.พ. 2562)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (23 ม.ค. 2562)  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (11 ม.ค. 2562)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (11 ธ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (12 พ.ย. 2561)

วันที่24 ส.ค. 2561 เวลา 0... (24 ส.ค. 2561)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (20 ส.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนป้องกันแก้... (21 มี.ค. 2560)

โครงการจัดการขยะมูลฝอย ใน... (11 ต.ค. 2559)

ผู้บริหาร/สอบต./ข้าราชการ... (09 มิ.ย. 2559)

กิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ต... (14 มี.ค. 2559)

ประชาคมจัดทำแผน หมู่3 บ้า... (17 ก.พ. 2559)

โครงการจัดทำแนวกันไฟป่า ป... (22 ม.ค. 2559)

กิจกรรมวันเด็กปี 2559 อบต... (12 ม.ค. 2559)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พร... (08 ธ.ค. 2558)

23 ตุลาคม ร่วมพิธีวางพวงม... (23 ต.ค. 2558)

มาตราการป้องกันและแก้ไขทุ... (03 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนน พฤษภาคม 2562 (31 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (21 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (26 เม.ย. 2562)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (29 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหม... (11 ม.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิว... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ25... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.ม.8 ประจำปีงบประมาณ2... (04 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (19 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.... (31 ก.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงดิน ม.3 (04 ก.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างกำแพงดิน ม.5 (04 ก.ค. 2561)
ประกาศผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง (03 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.... (29 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคค... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเพิ่มเติมรับสมัครสอบผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ... (11 ก.พ. 2562)
รายงานตำแหน่งว่าง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (23 ก.พ. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
ที่ตั้ง : เลขที่ 129   หมู่ที่  10  ถนนวังเหนือ-พะเยา   ตำบลวังซ้าย   อำเภอวังเหนือ   จังหวัดลำปาง    รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ : 0
-5427-9333    แฟกซ์ : 0-5427-9482   E-mail : wangsai.wangnua@gmail.com

FacebooK:องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

www.ws.go.th