Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 2566
Responsive image
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลวังซ้าย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.วังซ้าย และประชาชนตำบลวังซ้าย ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566  โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก  ประกวดโคมลอย   เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมวันลอยกระทง
เรื่องในการมีส่วนร่วม  คือ  โครงการประเพณีลอยกระทง
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  คือ  คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย  5  คน  สมาชิก อบต.วังซ้าย จำนวน 10 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลวังซ้าย จำนวน 10 คน  โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังซ้าย จำนวน 10 คน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังซ้าย จำนวน  80  คน
ผลจากการมีส่วนร่วม  คือ  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก  ประกวดโคมลอย ประชาชนได้เข้ามาร่วมงานจำนวนมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต.วังซ้ายจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น  โดยจะมีการประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่พร้อมขบวน มีการประกวดร้องเพลง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขี้น  เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
         
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2566