Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ธ.ค. 2566
ถึง
19 ม.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
07 พ.ย. 2566
ถึง
21 ก.พ. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ตามโครงการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2566
ถึง
22 พ.ย. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด ต่อจากจุดเดิมเริ่มจากบ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ย. 2566
ถึง
19 ม.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖
16 ต.ค. 2566
ถึง
16 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิดต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ต.ค. 2566
ถึง
05 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
03 ต.ค. 2566
ถึง
06 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ต.ค. 2566
ถึง
05 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
02 ต.ค. 2566
ถึง
02 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๗
02 ต.ค. 2566
ถึง
02 ต.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image