Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก

27 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3

27 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลกประจำปี

24 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ บริเวณสี่แยกไฟแดง อู่ช่างเล็ก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ 2 รายใช้เวลาระงับเหตุ 2 ชั่วโมง

22 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังซ้าย

20 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7

06 มี.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

12 ก.พ. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลวังซ้าย ประจำปี พ.ศ. 2567

03 ม.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2567

03 ม.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี พ.ศ.2567
Responsive image