Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ก.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ พันหลวง รอง นายกอบต.วังซ้ายและรองปลัดอบต.วังซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด บ้านหัวทุ่ง จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังซ้าย ร่วมกับ ชมรมผู

01 ก.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย โดน นายสอาด ตามวงศ์ นายกอบต.วังซ้าย มอบหมายให้ นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร รองปลัดอบต.วังซ้าย พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายทุกคนร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัม

09 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 3 ตำบลวังซ้าย นำโดยนายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย รองปลัด อบต.ข้าราชการพนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอบต.วังซ้ายและได้มอบเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวและไก่พันธุ์ไข่ให้กับคร

08 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย นายกสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายได้ลงพื้นที่มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมรางส่งน้ำบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและได้มอบกระเบื้องหลังคาช่วยเหลือประชาชนพื้นที่บ้านแม่สุขป่าสัก หมู่ที่ 9

03 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ 2 ตำบลวังซ้าย นำโดยนายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย รองปลัด อบต.ข้าราชการพนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอ

02 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายสอาด ตามวงศ์ นายกอบต.วังซ้าย เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

09 พ.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้ายและทีมผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา รองปลัดอบต.วังซ้ายพร้อมข้าราชการและพนักงานร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลว

29 มี.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยมีสมาชิกสภา นายก อบต.วังซ้าย คณะผู้บริหาร และรองปลัดอบต.วังซ้าย หัวหน้าส่วนราชการและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ

10 มี.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การมีส่วนร่วมผู้บริหาร

10 มี.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
Responsive image