Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างและค้าาย

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 
ร้านขายของชำ    35  แห่ง
อู่ซ่อมรถ           3  แห่ง
ร้านตัดผม     2  แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   1  แห่ง
รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร   1  แห่ง
ร้านเชื่อมโลหะ   2  แห่ง
ร้านอาหาร    6   แห่ง
โรงสีข้าว  4  แห่ง
โรงทำน้ำดื่ม  1  แห่ง
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  1  แห่ง
ร้านทำประเป๋า  1  แห่ง
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  2  แห่ง
ร้านขายวัสดุการเกษตร  2  แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  3  แห่ง
ร้านทำรองเท้า  1  แห่ง

 
Responsive image