Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างและค้าาย

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 
ร้านขายของชำ    35  แห่ง
อู่ซ่อมรถ           3  แห่ง
ร้านตัดผม     2  แห่ง
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   1  แห่ง
รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร   1  แห่ง
ร้านเชื่อมโลหะ   2  แห่ง
ร้านอาหาร    6   แห่ง
โรงสีข้าว  4  แห่ง
โรงทำน้ำดื่ม  1  แห่ง
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  1  แห่ง
ร้านทำประเป๋า  1  แห่ง
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  2  แห่ง
ร้านขายวัสดุการเกษตร  2  แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  3  แห่ง
ร้านทำรองเท้า  1  แห่ง

 
Responsive image