Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจิตอาสา
Responsive image
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย คณะผู้บริหาร รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง  ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลวังซ้าย และประชาชนชาวบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6 ร่วมกับอำเภอวังเหนือ นำโดยนางวณิชดา  ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ  โครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ
เรื่องในการมีส่วนร่วม             คือ  ทำฝายชะลอน้ำ  โครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม      คือ   คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย จำนวน  5  คน  รองปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 20 คน กำนันตำบลวังซ้าย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.
และประชาชนบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6 จำนวน  80 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม            คือ   ฝายชะลอน้ำบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6  ดำเนินการไปด้วยความสำเร็จ ประชาชนมีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน  คือ  อบต.วังซ้าย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำหลัง กำนันตำบลวังซ้าย และประชาชนบ้านน้ำหลง จะดำเนินการทำและดูแล
ฝายชะลอน้ำ  บ้านน้ำหลงให้สามารถใช้งานได้ และจะเพิ่มจุดทำฝายชะลอน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
       
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2566