Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องผูมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประจำปี พ.ศ.2566
Responsive image
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00
นายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เป็นประธานมอบใบเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน จำนวน 10 คน พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
รองปลัดฯอบตวังซ้าย ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวังซ้าย
         
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2566