Responsive image
โรคเพลี้ยระบาดและโรคใบไหม้ในนาข้าวเป็นจำนวนมาก บ้านใหม่หล่ายท่าหมู่ 2 ราษฏรได้รับความเดือดร้อนขอให้อบต.วังซ้ายดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
โพสต์โดย นายเพลิน เมื่อ 25 พ.ค. 2559 (16:15:16)
แสดงความคิดเห็น

267299Responsive image