Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
10 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
09 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
08 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
08 มี.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
06 ก.พ. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
03 ก.พ. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566
30 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
26 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
23 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ต.ค.- ธ.ค.65
Responsive image