Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
27 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ2566
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
12 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
03 ต.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image