Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการปฎิบัติงาน
Responsive image
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังซ้าย  จัดอบรมให้ความอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการปฎิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น นำโดยนายสอาด ตามวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย สมาชิก อบต.วังซ้าย และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 50 คน   โดยนายประชา  สุธรรมปวง  ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้ทราบและนำไปปฎิบัติในการดำเนินงานต่อไป
   
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566