Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย นายสุชาติ พันหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด ข้าราชการและพนักงาน อบต.วังซ้าย ทุกคนได้จัดโครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 25
Responsive image
นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย
นายสุชาติ พันหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด ข้าราชการและพนักงาน อบต.วังซ้าย ทุกคนได้จัดโครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับ ปกครองอำเภอวังเหนือ ปภ.จังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 9 (ขุนวัง)ผู้นำท้องถิ่น
       
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566