Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ 2 ตำบลวังซ้าย นำโดยนายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย รองปลัด อบต.ข้าราชการพนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอ
Responsive image
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ 2 ตำบลวังซ้าย นำโดยนายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย รองปลัด อบต.ข้าราชการพนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอบต.วังซ้ายและได้มอบเม็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับครอบครัวพ่อแก้ว หมั่นดี พร้อมทั้งช่วยจัดทำแปลงผัก ปลูกผักสวนครัว ทำเล้าไก่ให้โดยร่วมกับ นายอำเภอวังเหนือ ปลัดอำเภอ พัฒนาชุม เกษตรอำเภอวังเหนือ สจ.สุปราณี เกิดมูล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลวังซ้าย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังเหนือ
       
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565