Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บบอร์ด
ขอเชิญนายกอบต.วังซ้าย พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างร่วมปลูกป่า บวชป่า ณ ป่าชุมชน บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ 8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
โพสต์โดย ผู้ใหญ่น้อย ตันใจ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 (15:56:17)
แสดงความคิดเห็น

329773แสดงความคิดเห็นที่ 1
ดำเนินการแจ้งผู้บริหาร สอบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย
โดย อบต.วังซ้าย เมื่อ 25 พ.ค. 2559 (16:01:11)

Responsive image