Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านแม่สุขใน ม.4

21 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านหัวทุ่ง ม.3

18 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ที่ 2

11 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสาวนัทรินทร์ หมื่นจำปา และครอบครัว บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 4

11 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านสบม่า ม.10

08 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ-พัฒนาการของเด็ก และการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

04 ก.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการ ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ บ้านแม่สุขป่าสัก ม.9

30 มิ.ย. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย นายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังซ้าย ,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังซ้าย, สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.วังเหนือ 9, ได้ระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 4

29 มิ.ย. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

29 มิ.ย. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย โครงการ ขยับกาย สบายชีวี รักสุขภาพ
Responsive image