Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.พ. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย นที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย นายสุชาติ พันหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด ข้าราชการและพนักงาน อบต.วังซ้าย ทุกคนได้จัดโครงการรณรงค์ในการควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ 25

06 ก.พ. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กิจกรรมเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริต การประกาศไม่รับของขวัญ ประจำปี 2566

31 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การต่อต้านการทุจริต การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม

31 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการปฎิบัติงาน

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

26 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 26 ธ.ค.2565 นายสอาด ตามวงศ์ นายกอบต.วังซ้าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการแจกแว่นสายตาฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อบต.วังซ้าย โดยศูนย์แว่นตากาลทอง (การให้เป็นความสุขยิ่งกว่าการรับ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

18 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดย นายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

14 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย นำโดยนายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย รองปลัด อบต.และข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.วังซ้ายทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ 2566
Responsive image