Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ค. 2567
ถึง
24 ก.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2567
ถึง
23 ก.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ (Air Control Incineratior) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567
ถึง
16 ก.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิด บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567
ถึง
04 ก.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ โครงการประกวดราคาซื้อซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ (Air Control Incineratior) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2567
ถึง
27 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดไปตีนดอย บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย
21 มิ.ย. 2567
ถึง
26 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการประกวดราคาซื้อซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ (Air Control Incineratior) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2567
ถึง
07 มิ.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
28 มี.ค. 2567
ถึง
28 เม.ย. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าวัดสบม่า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567
ถึง
28 มี.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบ้านนายเย็น ใจดี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567
ถึง
28 มี.ค. 2567
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตรสายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Responsive image