Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2566
ถึง
12 พ.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม
11 พ.ค. 2566
ถึง
12 พ.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมควร บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2566
ถึง
11 พ.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งแม่ม่าใต้ บ้านสบม่า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2566
ถึง
02 พ.ค. 2568
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
10 เม.ย. 2566
ถึง
12 เม.ย. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
07 มี.ค. 2566
ถึง
09 มี.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
01 ก.พ. 2566
ถึง
01 ก.พ. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บรรจุกล่องเกเบี้ยน ชนิดเรียงหินทางเข้าพื้นที่เตาเผาขยะ บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2566
ถึง
01 ก.พ. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗๗ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างร
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุขใน หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๗๕เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม
Responsive image