Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.ย. 2565
ถึง
05 ก.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
05 ก.ย. 2565
ถึง
07 ก.ย. 2568
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565
ถึง
24 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ข้างวัด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565
ถึง
16 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565
ถึง
02 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
26 ก.ค. 2565
ถึง
01 ส.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
04 ก.ค. 2565
ถึง
04 ก.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
01 มิ.ย. 2565
ถึง
01 มิ.ย. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
03 พ.ค. 2565
ถึง
03 พ.ค. 2565
ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
Responsive image