Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
23 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ต.ค.- ธ.ค.65
20 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ การออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเกี่ยวกับการรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
10 ม.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
19 ธ.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุพิเศษ
16 ธ.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566
06 ธ.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2565
02 ธ.ค. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
22 พ.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
Responsive image