Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มิ.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
12 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
07 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3/2565 (ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ2565
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)
05 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2565)
04 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน(ต.ค.64-มี.ค.65)
04 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ม.ค - มี.ค. 65
04 เม.ย. 2565 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
Responsive image