Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ย. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
18 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี2567
17 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2567
17 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
05 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย ข้อมูลการให้บริการเดือน ก.ย.66
04 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต เดือน ก.ค.- ก.ย. 66
04 ต.ค. 2566 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังซ้าย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
Responsive image