Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (22 พ.ย. 2565)  
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (27 ต.ค. 2565)  
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ต.ค. 2565)  
ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชก... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริ... (12 ต.ค. 2565)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประม... (12 ต.ค. 2565)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย (12 ต.ค. 2565)
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศ ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25... (23 มิ.ย. 2565)
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (12 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง แผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ 3/2565 (ตั้งแต่... (07 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 (ต... (05 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) (05 เม.ย. 2565)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (05 เม.ย. 2565)
ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (04 เม.ย. 2565)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ม.ค - มี.ค. 65 (04 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน(ต.ค.64-มี.ค.6... (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 256... (07 ก.ค. 2565)  

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 อ... (01 ก.ค. 2565)  

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อง... (09 มิ.ย. 2565)  

นายกสอาด ตามวงศ์ นายกองค์... (08 มิ.ย. 2565)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (03 มิ.ย. 2565)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เว... (02 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (09 พ.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (29 มี.ค. 2565)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (10 มี.ค. 2565)

การมีส่วนร่วมผู้บริหาร (10 มี.ค. 2565)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3... (11 ก.พ. 2565)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1... (11 ก.พ. 2565)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5... (10 ก.พ. 2565)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2... (10 ก.พ. 2565)

การประชุมคณะกรรมการติดตาม... (31 ม.ค. 2565)

การประชุมการจัดทำแผนกองทุ... (29 ธ.ค. 2564)

อบรมโครงการสุขาภิบาล ผู้ป... (27 ธ.ค. 2564)

ภาพบรรยากาศ การส่งมอบหีบบ... (27 พ.ย. 2564)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ... (24 พ.ย. 2564)

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 25... (24 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกล... (21 พ.ย. 2565)  
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... (14 พ.ย. 2565)  
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (02 พ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (06 ต.ค. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (05 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำ... (03 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ้าย ด้วย... (05 ก.ย. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (05 ก.ย. 2565)
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะของตำบลวังซ... (24 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและขอบเขตงาน หรือ ... (16 ส.ค. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (26 ก.ค. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (04 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (31 ต.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนัก... (27 ต.ค. 2565)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครู... (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (06 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนั... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image