Responsive image
รางระบายในหมู่บ้านมีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านจึงขอให้อบต.วังซ้ายช่วยดำเนินการโดยด่วน
โพสต์โดย นาย ประวิช เมื่อ 25 พ.ค. 2559 (15:34:46)
แสดงความคิดเห็น

670950Responsive image