Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชาคม หมู่ที่ 6
Responsive image
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์  เวลา 13.30 น. บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6
ตำบลวังซ้าย นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย พร้อมด้วยรองปลัด และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องประชุมประชาคมเรื่องการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลวังซ้าย และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประชาชนบ้านน้ำหลง มติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการบริหารจัดการขยะ และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม   การประชาคมเรื่องการบริหารจัดการขยะ และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  ประชาชนบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 6 จำนวน  95 คน เข้าร่วมประชุมประชาคมเรื่องการบริหารจัดการขยะ
ในเขตพื้นที่ตำบลวังซ้าย และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน   นำข้อเสนอแนะ และความเห็นของประชาชน
หมู่ที่ 6 มาปรับปรุงในการบริหารจัดการขยะ และผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
         
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2565