Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ พันหลวง รอง นายกอบต.วังซ้ายและรองปลัดอบต.วังซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด บ้านหัวทุ่ง จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังซ้าย ร่วมกับ ชมรมผู
Responsive image
 
มื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ พันหลวง รอง นายกอบต.วังซ้ายและรองปลัดอบต.วังซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด บ้านหัวทุ่ง
จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังซ้าย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่3 และ รพ.สต.บ้านป่าแขม
         
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565