Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมการจัดทำแผนกองทุนประกันสุขภาพ อบต วังซ้าย
Responsive image
วันที่  29  ธันวาคม 2564  เวลา  13.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ได้เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้า รพ.สต.วังซ้าย อสม. หมู่ที่ 1-10 ต.วังซ้าย เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนกองทุนประกันสุขภาพ อบต วังซ้าย  เพื่อหารือแนวทางกันทำแผนกองทุนประกันสุขภาพ ม.1- ม.10 ต.วังซ้าย 
     
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564