Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ้าย ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ทั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอบรมคณะกรรมการป
Responsive image
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบล
วังซ้าย ได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
ทั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยให้วิทยากรถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
         
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564